120 terapeutů, 70 měst, 110 technik, 450 článků o onemocněních, 400 článků o potravinách a bylinách

Závislost na práci, workoholismus, přehnaná pracovitost

Popis závislosti na práci, workoholismu

Závislost, pohlcení prací, je dnes častý a naneštěstí i společností žádaný životní přístup. Dokonce je stylové odpovídat, že máte práce až nad hlavu. Pracovat méně, věnovat se více rodině a sobě, je považováno skoro za slabošské, zřídka se setkáte s pochopením.

Přehnaně pracovití lidé mnohdy vše dělají pro potřebu uznání a chvály zvenčí, nebo utíkají před nevyřešenými problémy v partnerském či rodinném kruhu.

Příčiny

  • vědomý či nevědomý útěk od partnerských nebo rodinných neshod
  • nízké sebevědomí, nedostatek vnitřního sebevědomí, jemuž pracovní úspěch, chvála a prestiž přináší vnější uznání

Příznaky – klinický obraz

Člověk závislý na práci má problém vytyčit si pro práci omezený čas, např. pouze osm hodin. Nezajímají ho mimopracovní vztahy, přátelé, koníčky, rodina.

Omezení jeho pracovních možností, nutnost řešit jiné než pracovní povinnosti a problémy může u workoholika způsobit abstinenční příznaky (stres, nervozita, nespavost, podrážděnost, agrese, zlost).

Možné následky a komplikace tohoto postoje

Sdílení

Léčba

Závislost na práci je závislost jako každá jiná, její léčba však může být zákeřnější, protože drtivá většina z nás musí pracovat. Důležité však je, s jakým přístupem pracujeme.

Pro úspěch je třeba, že člověk posedlý prací je ochoten si tento problém přiznat.
Pak stačí změnit své návyky, najít zalíbení v rodině, sportu, volnočasových aktivitách.

Není-li naopak workoholik schopen si svou závislost přiznat, můžeme se snažit sebevíc, ale chceme druhého změnit více, než se chce změnit on sám.

Byliny

ikona byliny

Byliny podle lidového léčení

Přepracování, smutek, konec

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Plíživým tempem se mi skrze tuctové dny vkradl do života smutek.  více...

Aáá, stres

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Pracovní nasazení, velké cíle. Pracujte a za rok budete mít milion.… více...