459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Závislost na práci, workoholismus, přehnaná pracovitost

Popis závislosti na práci, workoholismu

Závislost, pohlcení prací, je dnes častý a naneštěstí i společností žádaný životní přístup. Dokonce je stylové odpovídat, že máte práce až nad hlavu. Pracovat méně, věnovat se více rodině a sobě, je považováno skoro za slabošské, zřídka se setkáte s pochopením.

Přehnaně pracovití lidé mnohdy vše dělají pro potřebu uznání a chvály zvenčí, nebo utíkají před nevyřešenými problémy v partnerském či rodinném kruhu.

Příčiny

  • vědomý či nevědomý útěk od partnerských nebo rodinných neshod
  • nízké sebevědomí, nedostatek vnitřního sebevědomí, jemuž pracovní úspěch, chvála a prestiž přináší vnější uznání

Příznaky – klinický obraz

Člověk závislý na práci má problém vytyčit si pro práci omezený čas, např. pouze osm hodin. Nezajímají ho mimopracovní vztahy, přátelé, koníčky, rodina.

Omezení jeho pracovních možností, nutnost řešit jiné než pracovní povinnosti a problémy může u workoholika způsobit abstinenční příznaky (stres, nervozita, nespavost, podrážděnost, agrese, zlost).

Možné následky a komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Závislost na práci je závislost jako každá jiná, její léčba však může být zákeřnější, protože drtivá většina z nás musí pracovat. Důležité však je, s jakým přístupem pracujeme.

Pro úspěch je třeba, že člověk posedlý prací je ochoten si tento problém přiznat.
Pak stačí změnit své návyky, najít zalíbení v rodině, sportu, volnočasových aktivitách.

Není-li naopak workoholik schopen si svou závislost přiznat, můžeme se snažit sebevíc, ale chceme druhého změnit více, než se chce změnit on sám.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

(Informační zdroje stránky)